Automatizētā rēķinu uzraudzības sistēma

Sakārtota un konsekventa izrakstīto rēķinu uzraudzības sistēma, kas sevī ietver e-pastu/sms atgādinājumus un telefona zvanu vajadzības gadījumā. Sistemātiska uzraudzība samazinās  kavētos maksājumus un ļaus Jums saņemt naudu no klientiem savlaicīgi, nekavējot uzņēmuma attīstības tempus. Tāpat tas ļaus samazināt ar šo procesu saistītās izmaksas un fokusēt uzmanību uz Jūsu pamatbiznesu.

Ir rezultāts!

Jau pēc pirmajiem lietošanas mēnešiem kavēto rēķinu īpatsvars ievērojami saruka.

Toms

SIA LERIKO

Uzlabota klientu maksāšanas kultūra un minimizēti zaudējumi

Izmantojot mūsu automatizēto rēķinu uzraudzības procesu, varat nodrošināt savlaicīgus klientu maksājumus, vienlaikus samazinot izmaksas un sakārtojot iekšējos procesus. Aizmirstiet par naudas plūsmas problēmām un uzlabojiet attiecības ar Jūsu klientiem.

01. Atgādinājuma funkcija

Automatizēta atgādinājumu funkcija pirms un pēc rēķina apmaksas termiņa

02. Kategoriju pielāgošana

Izveidojiet pielāgotas klientu kategorijas un to atbilstošus uzraudzības procesus

03. Klientu atskaites

Regulāras atskaites par klientu apmaksas statusu, iespēja piekļūt klientu darbību pārskatiem 24/7

Galvenie risinājuma ieguvumi

Savlaicīga rēķinu apmaksa nodrošinās optimālu naudas plūsmu un iespēju veicināt uzņēmuma attīstību.

Sistemātiski un savlaicīgi izmantoti preventīvie pasākumi minimizēs zaudējumus.

Klientu monitorings palīdzēs minimizēt maksājumu riskus, nodrošinot uzticamu un drošu rēķinu apmaksas procesu

Nododot debitoru uzraudzības funkciju ārpakalpojumā, Jūs varēsiet fokusēties uz savu pamatbiznesu.

Caurskatāma un skaidra klientu politika veicinās ciešākas attiecības ar klientiem, radot uzticību un veicinot ilgtermiņa sadarbību.

Efektīva procesu pārvaldība radīs pamatu investīcijām, veicinot finanšu stabilitāti un nodrošinot uzņēmuma ilgtspēju.

Ko par mums saka klienti

5/5
Tiešām dod rezultātu!

Pirmie rezultāti bija redzami jau pirmajos lietošanas mēnešos, jo klienti saņēma automātiskus atgādinājumus gadījumā, ja rēķini tika kavēti, un rēķini tika apmaksāti nekavējoties.

SIA LERIKO

5/5
Ir uzlabojusies maksāšanas disciplīna!

Vienmēr būs klienti, kas kavēs vai ignorēs mūsu rēķina apmaksas termiņus. Tomēr pateicoties rēķinu uzraudzības sistēmai, kavētāji tiek automātiski atgādināti, kas rezultējas apmaksātos rēķinos.

SIA JURISTU GRUPA

5/5
Stabilāka un vienmērīgāka naudas plūsma.

Strādājot ar pēcapmaksas sistēmu, pastāv risks saskarties ar naudas plūsmas problēmām. Rēķinu monitorings sistēma ir efektīvs rīks, kas palīdz samazināt riskus un stabilizēt naudas plūsmu, novēršot ilgstošas kavēšanās maksājumu termiņos.

SIA VOTTA LAB

5/5
Ļauj veikt labi informētus lēmumus un plānot mūsu finanšu procesus.

Rēķina monitoringa pakalpojums ir bijis ļoti efektīvs un noderīgs mūsu uzņēmumam. Nodrošinātā sistēma ir precīza un ātra, nodrošinot mums pilnīgu pārskatu par mūsu finansiālo stāvokli un piedāvājot iespēju uzraudzīt klientu maksajumu termiņus.

SIA HIEROGLIFS